Kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie do badań orzeczniczych

Komputerowa platforma diagnostyczna

do orzecznictwa psychologicznego z zakresu Psychologii Transportu,
Medycyny Pracy oraz badań na broń

Umów się na prezentacjęBezpłatnie i bez żadnych zobowiązań
Poznaj Optimis

System do badań orzeczniczych
dla nowoczesnych pracowni psychologicznych

System Optimis to profesjonalne rozwiązanie dla nowoczesnych pracowni psychologicznych pozwalające na komfortowe i szybkie przeprowadzenie badania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i spełniającego kryteria dobroci testów.

Optimis powstał by kompleksowo wspomóc psychologów transportu w ich codziennej praktyce. Począwszy od wyposażenia pracowni, przez przeprowadzanie szybkich i efektywnych badań, aż po prowadzenie dokumentacji i pozostawanie na bieżąco z Polską normą prawną. Optimis to nie tylko narzędzie — to partner w wysiłkach na rzecz poprawy jakości i komfortu pracy psychologa transportu.

Optimis zapewnia wygodę, pewność i komfort w wykonywaniu codziennej pracy oraz skraca czas badania nawet do kilkunastu minut!

Profesjonalne wsparcie techniczne i metodologiczne

Pełne wyposażenie pracowni w aparaturę diagnostyczną

Szybkie badania z zachowaniem wysokiej jakości

Całkowita zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi

Narzędzia diagnostyczne spełniające najwyższe kryteria

Badania w jęz. obcych: angielskim, ukraińskim i rosyjskim

Komfortowa i bezproblemowa administracja pracownią

Mobilność systemu komputerowego

Umów się na prezentację
Budowa systemu Optimis

Podstawowe funkcje

 • Administrowanie badaniami, czyli wprowadzanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych dotyczących osób badanych
 • Przeprowadzanie badania testami psychologicznymi wchodzącymi w skład systemu
 • Przegląd wyników, czyli generowanie raportów indywidualnych prezentujących w syntetyczny sposób wyniki uzyskane przez osobę badaną
 • Przygotowanie dokumentacji dla orzeczniczego badania psychologicznego
Ocena szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej

Sprawność psychomotoryczna

 • SIRT – test czasu reakcji prostej
 • HECOR – test koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • CHORT – test czasu reakcji z wyborem
 • SPANT – dwuwymiarowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej
Ocena efektywności uwagi, spostrzegania, antycypacji, pamięci oraz rozumowania sytuacyjnego

Procesy poznawcze
i sprawność intelektualna

 • FOKUSO – test koncentracji uwagi
 • ATENTO – test selektywności uwagi
 • PERCEPTO – test przeszukiwania wzrokowego
 • PUT – test uwagi wzrokowej
 • PAMT – test antycypacji
 • TRAKO – test pamięci przestrzennej
 • TRIT – S – test rozumowania sytuacyjnego (w sytuacjach drogowych)
 • TRIT – R – test rozumowania sytuacyjnego

 

Ocena zaburzeń (wg DSM-5), dojrzałości emocjonalnej
i społecznej oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych

Osobowość

 • PERSONO – kwestionariusz osobowości
 • NECOG – test stabilności emocjonalnej
 • PEMAL – test poziomu przystosowania
 • SCOPE – test radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • NOBE – test rozumienia norm społecznych w sytuacji drogowej

 

Umów się na bezpłatną prezentację systemu Optimis

Zarezerwuj termin
System Optimis

Dostępne w systemie metodyki

Metodyka badań psychologicznych pracowników ochrony i detektywów. Do metodyki zostało dołączone badanie dla osób ubiegających się o broń.

Metodyka badań psychologicznych osób, które prowadzą działalność koncesjonowaną (kierują lub wykonują działalność gospodarczą albo są bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym/cywilnym).

Metodyka badań psychologicznych w medycynie pracy (ocena pełnej sprawności psychoruchowej oraz wymagań związanych ze stałym, dużym dopływem informacji i gotowością do odpowiedzi).

Metodyka przeprowadzania badań kierowców w ramach psychologii transportu.

Recenzje naukowe

Co piszą o Optimis

"Opisywane w Podręczniku testy to oryginalne rozwiązania. Zaproponowane i opisane tam metodyki badania stanowić mogą znaczącą pomoc dla psychologów, prowadzących badania orzecznicze wybranych grup zawodowych. Podręcznik „Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem systemu OPTIMIS” ma nowatorski charakter w polskiej literaturze. Za niezmiernie cenne uważam przekonanie o możliwości indywidualnej lub społecznej kompensacji deficytów. Takie holistyczne podejście do orzekania jest silną stroną recenzowanego Podręcznika."
"Podsumowując ośmielam się stwierdzić, iż całość opracowanego i powstałego systemu diagnozy psychologicznej OPTIMIS stanowi niezwykle wartościową, ale i unikatową alternatywę dla psychologów zajmujących się orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii pracy. Stanowi on bowiem kompleksowe narzędzie diagnozy w wybranych, wskazanych przez autorów obszarach, zakresach badań umocowany w aktualnych podstawach prawnych. W swojej postaci stanowi także samowystarczalne narzędzie wspomagające psychologów także w obszarze administracyjnym, tj. dokumentacji badania. Wszystkie opracowane przez autorów narzędzia poddane zostały gruntownej analizie psychometrycznej i normalizacji, a specyfika systemu pozwala także na jego regularną aktualizację. Niezwykle wreszcie cennym elementem powstałego systemu jest jego możliwość wykorzystania w diagnozie obcokrajowców."
FAQ

Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy listę najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących systemu Optimis.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Czy osoba starsza poradzi sobie z wykonywaniem testów na dotykowym ekranie?

Tak, Optimis został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi dla różnych grup wiekowych, w tym osób starszych. Interfejs jest intuicyjny, a testy są dostosowane do obsługi dotykowej, co ułatwia korzystanie z systemu.

Czy informacje zapisane w systemie zostaną udostępnione instytucjom nadzorującym?

System Optimis jest dostosowany do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych w tym RODO. Nie udostępniamy żadnych informacji podmiotom trzecim zgodnie z umową.

Czy można powtórzyć badanie jeżeli zostało źle wykonane?

Tak, Optimis umożliwia powtórzenie badania w przypadku błędnie wykonanego testu. To pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników oraz eliminuje ewentualne nieścisłości związane z błędnym wykonaniem badania.

Co w przypadku zerwania łącza internetowego?

W przypadku zerwania łącza, badanie można ukończyć, ponieważ system automatycznie synchronizuje dane, gdy połączenie zostanie ponownie ustanowione. Utrata łączności internetowej może wpłynąć na niektóre funkcje, takie jak dodawanie nowych badań, aktualizacje i dostęp do bieżących danych.

Czy w przypadku kontroli system spełnia wszystkie wymagania prawne i formalne?

Tak, system Optimis jest zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i formalnymi. jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie badań kierowców z 2014 r.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz

ALTA sp. z o. o.
40-668 Katowice, ul. Bażantów 6C/9

Kontakt: Tomasz Szewczyk
+48 504 207 947 | t.szewczyk@alta.pl